Bestuur

U bent nu terechtgekomen op het bestuursgedeelte van onze website. Op andere plekken kunt u lezen over de veelheid van activiteiten binnen onze scoutingvereniging, waarbij de vele vrijwillige leiding een heel belangrijke rol speelt. Zoals elke vereniging hebben wij een ‘bestuur van de vereniging’.

Verantwoordelijkheid bestuur
Het bestuur is met name verantwoordelijk voor het algemene reilen en zeilen van de Tiflo en gezamenlijk met de leidingteams zetten wij de lijnen uit. Het bestuur bestaat veelal uit betrokken ouders van huidige/vroegere scouts en vaak oud-leden van de Tiflo. Dit vergroot de binding met elkaar en het geeft aan dat het bestuur heel nauw betrokken is bij de vereniging. Bij een levende club als de scouting Tiflo is het natuurlijk ook belangrijk dat een aantal basiszaken goed geregeld is en daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor ons als bestuur.

Uitgangspunten bestuur
Het gaat er vooral om dat onze leden zich echt thuis voelen bij de Tiflo en binnen de speltakken. Het gaat daarbij over de kwaliteit van opkomsten en kampactiviteiten, de huisvesting en de spellokalen, de boten, de veiligheid van de kinderen, het opleiden van (nieuwe) leiding  e.d. Maar we hebben ook te maken met de gemeente Aalsmeer en fondsenwerving. Deze contacten zijn belangrijk om de Tiflo verder op de kaart te zetten en te zorgen voor een financieel gezonde Tiflo vereniging voor nu en in de toekomst . Dat zijn onderwerpen waar we als bestuur verantwoordelijk voor zijn en waar wij voortdurend onze aandacht op richten.

We vinden het vooral leuk om bezig te zijn met een vereniging die scouting in een modern jasje kan aanbieden aan de jeugd van Aalsmeer. Onderscheidend zijn van andere clubs is voor ons belangrijk, maar ook het weerbaar en zelfredzaam maken van kinderen is een belangrijke doelstelling. In dat opzicht is en blijft scouting een fantastische basis voor kinderen die hen kan helpen in de verdere toekomst die zij tegemoet gaan.

Meerjarenplan 2021-2024

Zoals bij elke vereniging zijn er altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn en zaken die vervangen moeten worden. Het is belangrijk dat het bestuur inzicht heeft in de werkzaamheden die gedaan moeten worden, wanneer ze gedaan moeten worden en hoeveel dat gaat kosten. Het gaat om werkzaamheden aan het eiland, aan de vloot, de loods en het vlot van onze havenlocatie (Ten Have). Maar ook om de groepslokalen en de sanitaire ruimten Onder de Kerk en of de kampeerspullen, tenten e.d. wel op orde zijn.

In dit overzicht zijn de belangrijkste werkzaamheden aangegeven voor 2021 t/m 2024. Per voorziening wordt een toelichting gegeven. Het gaat hier alleen om materiaalkosten en de factor arbeid gaat uit van zelfwerkzaamheid en is niet meegenomen.

Samenstelling bestuur
Vacature: bestuursvoorzitter
Kim Wamper: secretaris
Anja van Leeuwen: penningmeester (interim voorzitter)
Bettine Clemens: algemeen bestuurslid
Peter Cocu: algemeen bestuurslid
Ruben Wilhelmus: groeps- en praktijkbegeleider
Esther van Berkel: sponsoractiviteiten

Schroomt u niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft.