Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat o.a. over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De privacywetgeving heeft ook werking op Scouting Tiflo Aalsmeer (hierna: de Tiflo) als zijnde een scoutingvereniging.

Alle organisaties in de EU, dus ook scoutingverenigingen, moeten nadenken over de vastlegging van de persoonsgegevens van jeugdleden, leiding, bestuursleden en overige vrijwilligers en hoe deze worden bewaard en beschermd/beveiligd. De AVG kent drie belangrijke thema’s:

  1. het bewaren van persoonsgegevens;
  2. het beschermen van persoonsgegevens; en
  3. het behandelen van datalekken en melden bij de toezichthouder.

Het allerbelangrijkste van de AVG is dat je als organisatie bewust nadenkt over het omgaan met persoonsgegevens. De keuzes die je maakt, dienen beschreven te worden in een privacybeleid en verwerkingsregister dat inzichtelijk is voor leden.

  • In ons privacybeleid is voor leden beschreven hoe wij als vereniging omgaan met hun persoonsgegevens.
  • In ons verwerkingenregister zijn de processen beschreven waar persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Tot slot hebben we een procesbeschrijving bij een datalek.